Митрополит

Біографія митрополита Полтавського і Кременчуцького Федора (Бубнюка)

Храми єпархії

Храм Святого Архістратига Божого Михаїла в с.Петрівка

Свято-Миколаївський кафедральний собор м. Кременчука

Церква Покрови Пресвятої Богородиці у Полтаві

Список парафій Полтавської єпархії

Архів

2023-03

2023-02

2023-01

2022-12

2022-11

2022-10

2022-09

2022-08

2022-07

2022-06

2022-04

2022-02

2022-01

2021-12

2021-11

2021-10

2021-09

2021-08

2021-07

2021-06

2021-05

2021-02

2021-01

2020-12

2020-11

2020-10

2020-09

2020-08

2020-07

2020-06

2020-04

2020-03

2020-02

2020-01

2019-12

2019-11

2019-10

2019-08

2019-07

2019-06

2019-05

2019-04

2019-03

2019-02

2019-01

2018-12

2018-11

2018-10

2018-09

2018-08

2018-07

2018-06

2018-05

2018-04

2018-03

2018-02

2018-01

2017-12

2017-11

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016-12

2016-11

2016-10

2016-09

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015-12

2015-11

2015-10

2015-09

2015-07

2014-12

2014-11

2014-10

2014-09

2014-08

2014-07

2014-06

2014-05

Православний календар

Березень 2023
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  
Паломницький центр ім. преп. Паїсія Величковського Духовно-культурний центр

АНОНС: 22-23 листопада у Полтаві на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбудеться Регіональна науково-практична конференція «Григорій Сковорода і Паїсій Величковський: постаті на тлі епохи»

2012-07-26

ЗАЯВКА

на участь у роботі регіональної

науково-практичної конференції

«Григорій Сковорода і Паїсій Величковський: постаті на тлі епохи»

Прізвище____________________________________________

Ім’я_________________________________________________

По батькові__________________________________________

Назва організації_____________________________________

_____________________________________________________

Посада_______________________________________________

Науковий ступінь_____________________________________

Вчене звання_________________________________________

Поштова адреса (з індексом)___________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Телефон/ факс________________________________________

E-mail_______________________________________________

Назва тематичного напряму___________________________

Назва доповіді________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Необхідні технічні засоби ( так___, ні___ )

Планую (потрібне підкреслити)

-                     виступити з доповіддю на пленарному засіданні

(до 15 хв.)

-                     виступити з доповіддю на секційному засіданні

(до 10 хв.)

-                     взяти участь в обговоренні

-                     взяти участь у публікації

 

 

 

_________________                                       _________________

Дата                                                                 Підпис

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

22-23 листопада 2012 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  проводить регіональну науково-практичну конференцію «Григорій Сковорода і Паїсій Величковський: постаті на тлі епохи».

До участі у конференції запрошуються науковці, практичні працівники, викладачі ВНЗ та шкіл м. Полтави та області, аспіранти, здобувачі та магістри, студенти й учні.

Робочі мови конференції – українська, російська.

Напрями роботи конференції:

1.Сучасне прочитання філософської і духовної  спадщини Григорія Сковороди і Паїсія Величковського.

2. Історико-культурний контекст творчості Григорія Сковороди і Паїсія Величковського.

3. Родина Величковських і епоха.

4.Краєзнавче осмислення постатей Григорія Сковороди і Паїсія Величковського.

5.Роль Паїсія Величковського у розвитку слов’янського православ’я другої половини XVIII – початку ХХІ ст.

6.Григорій Сковорода й українська література.

Програма роботи конференції:

Пленарне засідання – ауд. 411а ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

(вул. Коваля. 3)

22  листопада 2012  року

830 - 920

Реєстрація учасників конференції

930 - 1100

Відкриття конференції. Пленарне засідання

1100 - 1130

Кава-брейк

1130 - 1300

Секційні засідання

1300 - 1400

Обід

1400 - 1430

Закриття конференції

1430 - 1700

Екскурсійна програма

Телефони для довідок:

(0532) – 50-91-69 (кафедра педагогіки, культурології та історії)

(099) 959-18-24 – проф. Стрельніков В.Ю.

(067) 796-01-17 – доц. Сарапин В.В.

(067) 646-95-34 – проф. Петренко І.М.

Завідувач науково-організаційного відділу

Коливушка Н.І. (0532) 56-37-03

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Полтавська обласна організація

Національної спілки письменників України

 

 

 

 

регіональна НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

до 290-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

 

 

«ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І ПАЇСІЙ ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ: ПОСТАТІ НА ТЛІ ЕПОХИ»

 

 

 

 

 

22-23 листопада 2012 року

м. Полтава

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Нестуля О.О. – голова комітету, ректор ПУЕТ, д.і.н, професор.

Рогоза М.Є. – перший проректор ПУЕТ, д.е.н., професор.

Карпенко О.В. – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ПУЕТ, к.е.н., професор.

Марченко О.Ю. – проректор з науково-педагогічної роботи ПУЕТ.

Стрельніков В.Ю. – завідувач кафедри педагогіки, культурології та історії, д.пед.н., професор.

Петренко С.М. – к.і.н., доц. кафедри педагогіки, культурології та історії.

Сарапин В.В. – к.ф.н., доц. кафедри педагогіки, культурології та історії.

Петренко І.М. – д.і.н., проф. кафедри педагогіки, культурології та історії.

Оніпко Т.В.  – д.і.н., проф. кафедри педагогіки, культурології та історії.

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Організаційний внесок у розмірі 25 грн. (що передбачає особисту участь у конференції, публікацію та пересилку збірника тез) сплачується за банківськими реквізитами, вказаними нижче, або під час реєстрації.

Обід за рахунок учасників конференції.

 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ

Для публікації тез у збірнику і включення доповіді у програму конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету заявку, квитанцію про оплату і тези на електронну адресу (petr-ir@rambler.ru) та (sarapin_v@ukr.net) до 22 листопада 2012 року.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповіді (до 3-х сторінок) оформляються на стандартних аркушах паперу А5 у вигляді файлу .rtf для Word for Windows. Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 кегль, інтервал – 1,0; поля: справа, зліва, зверху, знизу – 10 мм.

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Малюнки, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт. Формули набираються у MS Equation 3.0 або MathType. Розмір формул: звичайний символ - 11 пт, великий індекс – 7 пт, малий індекс – 5 пт, великий символ – 15 пт, малий символ – 9 пт. Стиль формул: змінна – курсив, матриця-вектор – півжирний.

Оформлення: ліворуч у верхньому куті сторінки вказати УДК; нижче посередині сторінки – назва доповіді (всі літери прописні, жирний шрифт); нижче у лівому куті – ПІБ автора, науковий ступінь, вчене звання, нижче – місце роботи, нижче через один рядок – текст доповіді.

У кінці як висновок формулюється наукова (практична) новизна, викладена в доповіді.

Перелік використаних джерел друкується через 1 інтервал без абзацного відступу списком – 11 кегль, нормальний шрифт.

Тези доповіді, що не відповідають вимогам, публікуватися не будуть.

За бажанням учасників під час роботи конференції можна подати кураторам секції наукову статтю, яка буде опублікована в Науковому віснику ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (вартість публікації статті – 30 гривень за сторінку).

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю конференції, є оригінальними і правильно оформленими. Структура статті (відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1) повинна включати постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, якій присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і викладення перспектив подальших розробок у даному напрямі.

Крім того, обов’язковими елементами статті мають бути:

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.

Заголовок статті – чим коротше, тим доцільніше. У назві бажано не використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Не приймаються заголовки, що починаються зі слів «До питання….», «Деякі питання….», «Дослідження питання….», «Матеріали до вивчення… » тощо.

Відомості про автора (авторів) – прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання.

Анотація. Незалежно від того, якою мовою написаний матеріал, подається українською, російською та англійською мовами.

Ключові слова слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше десяти; подаються українською, російською та англійською мовами.

Побудова: характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнення результатів дослідження.

Література – оформляти відповідно до вимог оформлення списку літератури (Бюлетень ВАК України №3 2008 р). На всі літературні джерела у статті повинні бути посилання.

Обсяг статті – 6-9 сторінок (кегль 14, Times New Roman, інтервал – 1,5). Текст має бути надрукований з одного боку аркуша. Верхнє, нижнє та ліве поле – 20 мм, праве 10 мм. Один надрукований рядок оригіналу повинен містити 60+-2 знаки з урахуванням проміжків між словами (один проміжок вважається одним знаком). Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel  або Word без заливання; формули мають бути виконані у редакторі формул MS Equaition. Рисунки необхідно виконувати у Word, використовуючи лише графічні об’єкти у вигляді прямокутника та кола, які мають бути згруповані та являти собою один графічний об’єкт. Ширина рисунка має становити 8 або 16 см. Усі ілюстрації необхідно подавати (кегль 10, Times New Roman) у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору, можна використовувати інші способи заливки (узор). Скановані ілюстрації і таблиці редакція не приймає. Растрові ілюстрації подаються в оригіналі (фотознімок, малюнок, негатив або слайд). Таблиці та рисунки нумеруються, і назва їх дається без жирності або курсиву.

На окремому аркуші, а також в окремому файлі на електронному носії до рукопису додаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові (дублюються англійською мовою), місце роботи, посада, науковий ступінь i вчене звання, домашня адреса, телефон, e-mail.

Стаття, в авторському колективі якої немає доктора економічних наук, подається з рецензією доктора економічних наук.

Реквізити для переказу коштів:

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»,

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3

р/р 26004060473065

ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»,

МФО 331401

код 01597997

Призначення платежу: за участь у конференції «Григорій Сковорода і Паїсій Величковський: постаті на тлі епохи»

 

 

Повернутися в розділ